Oferta ¶wiadczonych przez nas usług:

- budowa i modernizacja dróg,
- wynajem sprzętu budowlanego i burz±cego z obsług± operatorsk±,
- transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi i uniwersalnymi,
- wykopy fundamentów,
- wymiana gruntów,
- zbieranie humusu,
- makroniwelacje terenu,
- roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe: rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- stabilizacja podłoża,
- rekultywacja terenu,
- budowa składowisk odpadów,
- roboty hydrotechniczne( przepusty, zbiorniki retencyjne, stawy rybne),
- przewóz sprzętu budowlanego,

Szablny stron www Strona główna Wstecz Do góry